Overzicht projectenProjecten overzicht

Jaar

Omschrijving

Kernteam
personen

Doorlooptijd
maanden

Succes

2007-2008 

Migratie naar een nieuw Datacenter. Verantwoordelijk voor de migratie van 150 Oracle en 20 MS SQL Server databases naar het nieuwe Datacenter in Best/Zeist.

Ja 

2007-2009 

Aanbrengen van Critical Patch Upgrades op Oracle 10g databases. Deze procedure werd 2-maal per jaar uitgevoerd. Eerst voor slechts 10 databases, later voor 90 databases.

18 

Ja 

2008-2009

Upgrade Oracle 8i databases naar Oracle 10g (90 databases).

3

6

Ja

2009-2010

Outsourcing Datacenter. Verantwoordelijk als Lead DBA voor de migratie van 165 Oracle en 25 MS SQL Server databases van Nederland naar Duitsland.

7

11

Ja

2010-2011

Uitvoeren van health-check op een Oracle 10g database en adviseren van verbeteringen op het gebied van beschikbaarheid en performance van deze database.
Installatie en implementatie van Oracle 10g op een nieuwe server. Assisteren bij de in productie name van deze nieuwe server.

1

3

Ja

2010-2011

Virtualisatie Oracle databases (60) van Linux naar VMware/Linux.
Onderzoeken en adviseren mbt performance van een key-database.

3

5

Ja

2011-2011

Datacenter migratie. Verantwoordelijk voor transitie van 200 Oracle databases.
Coaching van de aanwezige DBA-groep in het proces van professionaliseren van de ICT.
Uitvoeren vooronderzoek voor Oracle 11g migratie van 200 Oracle databases.

4

10

Ja

2012-2014

Diverse LCM-projecten:

  • Uitfaseren Unisys Itanium database servers; platformmigratie van Windows naar Linux van 200 Oracle databases
  • Terugdringen van Oracle licentiekosten door consolidatie van databases
  • Upgrade van 150+ Oracle databases van versie 10.2 naar 11.2
  • Storage retiering and reclaiming

3

25

Ja

2014

Opzetten en uitvoeren van een simulatietest voor een uitwijk van de databases van de Centrale BackOffice applicaties.
Schrijven van herstel- en testplannen voor deze simulatie.

3

3

Ja

2014

Voorbereiden en begeleiden van een uitwijktest voor de databases van de Centrale BackOffice applicaties.

3

2

Ja

2014

Migreren Oracle databases + applicaties van Nederland naar het data center van Rackspace in Engeland.
Upgrade van de Oracle database van versie 10.2.04 naar 11.2.0.2

1

4

Ja

2015 - 2016

Treffen van alle voorbereidingen, die het mogelijk moeten maken om alle Oracle en SQL Server databases te migreen vanuit de huidige overheidsdatacenters naar het nieuwe ODC in Rijswijk.

4

15

Ja

2017 - heden

Migreren van "closed book" legacy databases van Z/OS DB2 mainframe platform naar Linux Oracle platform. Hierbij verantwoordelijk voor de voorbereidingen en ondersteuning van de werkelijke migratie.

2

60

Ja